Lårskav - Infanterield - Chubrub

Skavsår på låren uppkommer när oskyddad hud genom friktion nöter mot främst annan hud eller löst sittande textilier. Beroende på faktorer som tryck, hudens beskaffenhet och omgivande miljö blir friktionen högre. Fuktiga förhållanden genom väder eller svett och textiliers egenskaper påverkar därför friktionen.

Lårskav är främst ett problem som drabbar överviktiga eller atletiska personer med kraftiga lår men det är faktiskt också ett vanligt problem hos kvinnor av normalvikt och av normal kroppsform. Chub rub, lårgnugg, lårskav och infanterield är ord som beskriver detta problem. Skavande lår är en sommarplåga hos många, både kvinnor och män.