Established 2014

MENY
MENY

Junide AB & Juniids integritetspolicy


Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information samt dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Ändamål med att lagra dina personuppgifter.
1. Genomföra beställning
Dina lämnade uppgifter använder vi för att:
Kunna leverera din beställning
Kontrollera ålder vid köp
Hantera betalningar
Hantera reklamations- och garantiärenden

För ändamålet samlar vi in följande uppgifter om dig:
Namn
Ålder
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts)

Laglig grund:
Avtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

2. Fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
Dina lämnade uppgifter använder vi för att:
Kunna uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en hälsovådlig eller defekt vara).

För ändamålet samlar vi in följande uppgifter om dig:
Namn
Ålder
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Köpinformation
Din eventuella korrespondens
Eventuellt fel/klagomål

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Vi lagrar din information tillsvidare.

3. Hantera kundserviceärenden
Dina lämnade uppgifter använder vi för att:
Kommunicera och kunna besvara eventuella frågor
Identifiera dig som kund
Utreda eventuella klagomål- och supportärenden

För ändamålet samlar vi in följande uppgifter om dig:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Din korrespondens
Köpinformation
Eventuellt fel/klagomål
Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om)

Laglig grund:
Berättigat intresse. Detta är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera kundserviceärenden. Vi lagrar din information tillsvidare.

4. Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.
Dina lämnade uppgifter använder vi för att:
Kommunicera innan och efter deltagande i en tävling eller ett event
Kontrollera ålder
Välja vinnare och förmedla eventuell vinst

För ändamålet samlar vi in följande uppgifter om dig:
Namn
Ålder
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Vilken laglig grund:
Rättslig förpliktelse. Detta är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event. Vi lagrar din information tillsvidare.

5. Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.
Dina lämnade uppgifter använder vi för att:
Anpassa tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler)
Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser)
Ta fram underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment
Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment

För ändamålet samlar vi in följande uppgifter om dig:
Ålder
Adress
Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Vilken laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders b att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Vi lagrar din information tillsvidare.

6. Hantera dina erbjudanden
Dina lämnade uppgifter använder vi för att:
Erbjuda rabatter
Kommunicera produktnyheter
Analysera de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din, ålder och kommunikationskanal samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

För ändamålet samlar vi in följande uppgifter om dig:
Namn
Ålder
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Angivna kundval avseende produkter

Vilken laglig grund:
Samtycke. Du behöver göra ett aktivt val av detta om du vill ta del av våra nyheter och erbjudanden. Genom att skriva JA i rutan angående samtycke i vårt beställningsformulär när du handlar, godkänner du att vi får lagra din information i detta syfte. Vi lagrar din information tillsvidare.

Hämta personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). Vi samlar in uppgifter från tredje part om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden
Vi delar dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
Transporter (logistikföretag och speditörer).
Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Självständigt personuppgiftsansvariga parter
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter
Du kan när du vill begära ut dina uppgifter. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller komplettera uppgifter.
Du kan begära att dina personuppgifter raderas. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, samt konsumenträttslagstiftning.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på samtycke.


Uppdaterad 2018-05-19


U

Juniid Thights Womans omdömen från kunder

E-post: kundtjanst@juniid.se
Telefon: 060-890 05 30

Adress:
Juniid
Juniskärsvägen 163
862 91 Kvissleby

Juniid är ett registrerat varumärke och ägs av Junide AB

Organisationsnummer:
559005-2527
www.junide.se

Du tillåter just nu inte cookies på denna webbplats